Boswachtersblog: Boommarter in het Nationaal Park

09 februari 2022

Het was een mooie avond in mei in 2019 en ik was aan in het werk tijdens een van mijn eerste avonddiensten als boswachter in het Nationaal Park. De temperatuur was aangenaam, het was aan het schemeren en ik fietste richting kantoor om van af daar te gaan beginnen met het opruimen van het vuil in het Nationaal Park. Bij een van de kruispunten keek ik naar links voordat ik de bocht naar rechts nam toen ik iets het fietspad over zag steken en uiteraard stopte ik gelijk om te kijken wat het was. Mijn vermoeden klopte en ik kon eindelijk de boommarter van mijn lijstje afstrepen. Van mijn collega’s had ik al gehoord dat de kans aanwezig was om deze soort te zien, maar dat is toch anders dan wanneer je het zelf ervaart.

Door deze waarneming werd ik zo enthousiast, dat ik meer wilde weten over deze soort en vooral wilde weten waar de boommarter in ons gebied te zien is. De boommarter leeft in verschillende bostypen, in de duinen kan dit loofbos, naaldbos en gemengd bos zijn en dit tref je het meeste in de binnen duinrand aan.

De boommarter is vooral ’s nachts actief. Hij kan een ontzettend groot territorium hebben van drie tot soms wel 82 vierkante kilometer. De belangrijke plekken markeert hij met urine of uitwerpselen. De territoria van boommarters kunnen met elkaar overlappen. Het vrouwtje heeft een kleiner leefgebied dan het mannetje. De nesten van de boommarter zijn meestal in boomholtes te vinden waar in maart of april een tot vijf jongen worden geboren die een zoogperiode hebben van zeven a acht weken voordat ze voor het eerst het nest verlaten.

Waar ik vooral benieuwd naar was en eigenlijk nog steeds ben, is de verspreiding van dit dier in ons duingebied en of er meerderere territoria te vinden zijn. Omdat de activiteit voornamelijk in de nacht plaatsvindt, is het lastig om de soort zonder hulp te kunnen volgen. Deze hulp vond ik in een wildcamera die de aanwezigheid door middel van foto’s of filmpjes vast kon stellen. Samen met een collega koos ik ervoor om de camera op een locatie te plaatsen waar wij verwachtten dat de boommarter wel aanwezig kon zijn. Na enkele dagen hadden we de eerste beelden van de boommarter al op de camera staan.

Onze volgende stap is om te achterhalen of het een territorium van een dier is, of dat het territorium overlapt met die van een andere boommarter. Hiervoor proberen we de bef, de tekening onder de kin van het dier, goed in beeld te krijgen. Aan deze bef kunnen we dan individuen van elkaar onderscheiden en de verschillende territoria in ons gebied in kaart brengen.

Teskt: Imreël van der Sloot, boswachter PWN