Aanleg voorbeeld Duintuin start deze winter

22 december 2022

Deze winter wordt er bij Pompstation Overveen gestart met de aanleg van een voorbeeld Duintuin. In een Duintuin groeien inheemse planten die van nature in Nationaal Park Zuid-Kennemerland voorkomen. Deze voorbeeldtuin is bedoeld als educatieve tuin met seizoensdynamiek en dieren. Bezoekers kunnen hier inspiratie opdoen om van hun eigen tuin ook een Duintuin te maken.

Tuin- en landschapontwerper Arjan Boekel van Boekel Tuinen heeft samen met boswachter Joeri van PWN een plan en schetsontwerp voor de tuin gemaakt. Uitgangspunt voor het ontwerp is dat het moet aanvoelen als een tuin. In de tuin komt een royale ontmoetingsplek, waar bezoekers informatie kunnen vinden over de Duintuin. Het ontwerp is opgezet zoals ook zou kunnen worden uitgevoerd in een grote particuliere tuin.

Tuin- en landschapontwerper Arjan Boekel presenteert zijn ontwerp.

Aandacht voor bodem, water en inheems groen

Aangrenzend aan de ontmoetingsplek komt een duingraslandje. In de hele tuin wordt een verloop in reliëf aangebracht, zoals je dat in de duinen hebt; van ‘jonge’ hoge wat kalkrijkere duinen via lagere ‘oude’ duinen tot een vochtige duinvallei met een vijver. Door te spelen met de voedselrijkdom en het kalkgehalte ontstaan veel verschillende biotopen met elk hun eigen mogelijkheden voor een aantrekkelijke inheemse beplanting. Bestaande grote bomen zijn opgenomen in het plan en geven de tuin direct al body en zorgen voor schaduwrijke plekken en bieden beschutting. Ook komt er in de tuin een drinkwatertappunt en is er aandacht voor wateropvang en waterberging.

Een fijne leefplek voor dieren

In een Duintuin voelen dieren en insecten zich thuis. Door weelderige beplanting ontstaan schuil- en leefplekken voor egels, vogels en insecten. De zonnige open plekken zijn fijn voor bodemnestelaars zoals graslandbijen. Door de bloeiende planten die elkaar in het seizoen opvolgen, valt er voor bestuivers altijd iets lekkers te halen. En de vijver in de tuin trekt onder andere padden, salamanders, libellen en andere dieren aan.

Aanleg

In december wordt begonnen met het grondwerk, zodat nog voor het voorjaar de bomen en struiken kunnen worden geplant. In het latere voorjaar en najaar zullen ook de vaste planten hun plek gaan krijgen. De komende jaren zal de tuin zich ontwikkelen tot een echte Duintuin.

Klik hier voor meer informatie over Duintuinen.