Het broedseizoen is gestart. Blijf jij op het pad? Dan blijf ik op mijn nest.

15 maart 2023

De natuur ontwaakt uit haar winterslaap. Het eerste kievitsei is alweer gelegd. Ook in de duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland bouwen veel vogels de komende maanden hun nest en zingen de mannetjes het hoogste lied om een vrouwtje te verleiden. Het broedseizoen is weer begonnen! Om bezoekers extra te attenderen om op de paden te blijven, hangen gedurende het broedseizoen bij drukke entrees fraaie spandoeken met daarop een nachtegaal en de slogan: Blijf jij op het pad? Dan blijf ik op mijn nest. Samen zorgen we ervoor dat het Nationaal Park een veilige broedplek is, waar de dieren ongestoord hun jongen kunnen krijgen en grootbrengen.

Nu het voorjaar is begonnen, trekken steeds meer mensen de natuur in om hiervan te genieten. ‘We zijn blij dat veel bezoekers ons Nationaal Park weten te vinden. Met het broedseizoen in aantocht is het extra belangrijk om de dieren niet te storen en op de wegen en paden te blijven. Om bezoekers te informeren over het broedseizoen en het belang van op de paden blijven, start 15 maart weer onze campagne “Blijf jij op het pad? Dan blijf ik op mijn nest”, vertelt Rob Meijers, Coördinator Communicatie en Educatie van Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

‘Als broedvogels voortdurend gestoord worden door bezoekers die van de paden en wegen afgaan, kunnen zij het Nationaal Park als een onveilige broedplaats ervaren en kunnen zij er zelfs voor kiezen hier niet meer te gaan broeden en wegtrekken uit het Nationaal Park. Daarom een dringend verzoek aan alle bezoekers om op de wegen en paden te blijven’, vervolgt Meijers.


Op de paden blijven is niet alleen van belang voor broedvogels, ook andere dieren zoals konijnen, reeën, hagedissen en hazen krijgen in het voorjaar jongen en hebben rust en ruimte nodig. Er zullen ook een aantal paden worden afgesloten, waaronder het Wisentenpad in het zuidelijk deel van het Nationaal Park. Vanaf het wisenten uitkijkpunt, te bereiken via ingang Zanderij, kun je overigens ook heel goed koniks, Schotse hooglanders en wisenten spotten.

Honden

Om de kwetsbare natuur te beschermen, zijn honden slechts op enkele plekken in het Nationaal Park toegestaan. Honden kunnen erge stress veroorzaken bij dieren, zeker in de broedtijd. Daarom is het belangrijk honden alleen mee te nemen naar die gebieden waar dit is toegestaan en de gebiedsregels te volgen. Honden zijn alleen welkom op de volgende plekken: Brouwerskolkpark, bij Caprera, op het strand ten noorden van Parnassia tot aan het naaktstrand (los), in Elswout (aangelijnd), Wethouder van Gelukpark, Noordduinen en Visscherspad (aangelijnd).

Over Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is één van de 21 Nationale Parken die Nederland rijk is. Het is een aantrekkelijk en gevarieerd natuurgebied met duinen, bossen en landgoederen, gelegen aan de Noord-Hollandse kust tussen Zandvoort en Velsen. Het Nationaal Park is een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, PWN en particuliere eigenaren, IVN Natuureducatie, de omliggende gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de provincie Noord-Holland. Gezamenlijk werken alle partners in het park aan het voortbestaan van een natuurgebied van grote internationale klasse.