150 nieuwe wandelroutes in Zuid-Kennemerland

22 maart 2023

Het nieuwe Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland ontsluit 150 nieuwe wandelroutes: van Zandvoort tot de westkant van Amsterdam en van Velsen tot het zuidelijkste puntje van de Haarlemmermeer.

Het 486 kilometer lange netwerk verbindt bestaande ommetjes en langere wandeltrajecten tot 1 groot wandelgebied. Het bevat 428 keuzepunten, 48 startpuntpanelen en 9 Toeristische Overstappunten. Deze TOP’s zijn opvallend groenblauwe informatiezuilen waarop fiets-, wandel- en vaarroutes in de omgeving vermeld staan. Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland is de enige regio met wandelroutes in de duingebieden van PWN, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer. Het wandelnetwerk sluit aan op omringende wandelnetwerken van onder andere Midden-Kennemerland, Amstelland en Duin- en Bollenstreek. Het routebureau van Recreatie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het uitgestrekte wandelgebied.

De provincie Noord-Holland koestert al jaren de wens van een provincie dekkend wandelnetwerk. Met de aanleg van het routenetwerk is de provinciale wandelkaart bijna helemaal ingekleurd. Alleen Texel resteert nog. De provincie beoogt een goede benutting van de recreatiemogelijkheden in heel Noord-Holland. Alle partijen hechten belang aan spreiding van de recreatiedruk op de natuurgebieden.