Persbericht: Natuurmonumenten zet effectieve verwijdering Amerikaanse vogelkers voort

05 september 2023

In natuurgebied Duin en Kruidberg zijn veel plekken dichtgegroeid door de Amerikaanse vogelkers. Dat past niet bij het karakter van duin en duinbos. Hier horen open plekken met soorten van duingrasland en kaal zand te zijn. Om deze plekken in het gebied te herstellen voert Natuurmonumenten graaf- en zaagwerkzaamheden uit. Ook dit najaar vinden er weer werkzaamheden plaats.

Werkzaamheden en bereikbaarheid

Vanaf september tot maart 2024 voert Natuurmonumenten graaf- en zaagwerkzaamheden uit op verschillende plekken in Duin en Kruidberg om de Amerikaanse Vogelkers verder in te dammen. In september starten de werkzaamheden langs de Drieduinenweg (fietspad naar IJmuiden) en de Hertogweg (blauwe route), waarna half oktober het Stroperspad (groene route) aan de beurt is.

Natuurmonumenten verwijdert de Amerikaanse vogelkers op drie verschillende manieren: met de hand, kleine graafmachines of groot materieel. Bij het verwijderen van de struik worden zoveel mogelijk de wortels meegenomen, zodat het geen kans krijgt opnieuw te groeien. Jowien van der Vegte, boswachter bij Natuurmonumenten: “De werkzaamheden met groot materieel kunnen er ingrijpend uitzien en dat realiseren we ons. Daarom zijn we regelmatig bij de werkzaamheden aanwezig om voorbijgangers te informeren over wat we doen.”

Natuur herstelt

Natuurmonumenten is ruim 10 jaar geleden begonnen met de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers. En dat werpt zijn vruchten af. De stukken die in 2012, 2017 en 2020 zijn afgegraven tonen goede vormen van herstel. Van der Vegte: “We zien in het gebied langs de Koningsweg, dat we in 2012 hebben aangepakt, dat de duinvegetatie weer terug is. Insecten zijn ook weer volop te zien in de zomers”.

Amerikaanse vogelkers schadelijk voor biodiversiteit

De Amerikaanse vogelkers is een struik die uit Amerika komt. De struik floreert hier in een stikstofrijke omgeving en heeft geen natuurlijke vijand. Koeien, paarden en andere grazers vinden de plant niet lekker. “De enige die de struik in toom kan houden, is een schimmel. Die schimmel hebben we niet in Europa, maar dat wisten ze niet toen ze de Amerikaanse vogelkers aanplantten,” vertelt Van der Vegte. “Hierdoor gaat de struik woekeren en verdringt hij andere planten. Dat is funest voor de biodiversiteit in dit gebied.”

Samenwerken

“Wat wij in Duin en Kruidberg doen, staat natuurlijk niet op zichzelf,” zegt van der Vegte. “Onze werkzaamheden zijn een druppel op een gloeiende plaat wanneer in aanpalende gebieden de Amerikaanse vogelkers zijn gang kan blijven gaan. We trekken daarom zoveel mogelijk actief op met de Nationaal Park partners, andere terreinbeheerders en omliggende gemeenten om de Amerikaanse vogelkers in te dammen.”