Tijdelijk omfietsen

30 augustus 2014

Begin september start een aannemer met het vernieuwen van delen van het wandel- en fietspad vanaf strandslag Kattendel tot Groot Olmen, in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Gedurende ongeveer een maand zal het fietspad afgesloten zijn. Er wordt ter plaatse een omleidingsroute voor fietsers en wandelaars aangegeven. Parnassia blijft gewoon bereikbaar.

 

Het bewuste pad bestaat uit betonplaten uit de Tweede Wereldoorlog. Ze worden vervangen door straatstenen. De te verwijderen betonplaten worden vermalen tot kleinere deeltjes. Deze worden gebruikt als fundering voor de eveneens deels te vernieuwen Waterwinweg, die elders in het Park ligt. Dit werk start later dit jaar.

 

Later dit najaar starten ook de werkzaamheden voor het natuurherstel van duingebied Klein Doornen. Hier worden onder andere acht nieuwe natte duinvalleien aangelegd. Met bovenstaande projecten rondt PWN het Masterplan Regeneratie Duinvalleien in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland af.