Herrie in de duinen

09 oktober 2014

Er is herrie in Duin en Kruidberg (Santpoort) en Koningshof (Overveen). In opdracht van Natuurmonumenten is een aannemer in oktober en november bezig met het verwijderen van jonge opslag van Amerikaanse vogelkers. De klepelbak achter de trekker is van ver te horen.

 

Het verwijderen van Amerikaanse vogelkers, mahonia en cotoneaster is onderdeel van een groot project om duingraslanden te herstellen: Dutch Dune Revival. Dit project wordt gesteund door de Europese Unie met een LIFE-subsidie en heeft ook een deelproject op Voorne en Goeree. Duingraslanden werden helemaal overgroeid met ongewenste soorten. Door deze te verwijderen en plaatselijk af te plaggen, krijgen de karakteristieke duinplanten die hier thuis horen, weer kansen.

In 2010 is gestart met deze kwaliteitsimpuls voor de duingraslanden. Eerst zijn alle bessendragende bomen verwijderd. De jaren daarna zijn steeds jonge bomen, struiken en nieuwe opslag weggehaald. Daarnaast wordt een aantal plekken waar vrijwel alleen opslag van Amerikaanse vogelkers staat, geklepeld. Klepelen is het fijn maken van ruige begroeiing met behulp van roterende klepels. De klepelbak hangt aan een trekker en maakt flink veel herrie. De aannemer zal hier waarschijnlijk twee à drie weken voor nodig hebben. Plaatselijk zal er op doordeweekse dagen geluidsoverlast zijn voor bezoekers van het gebied. In de rest van de gebieden worden nu alle struikjes van twee cm en dikker verwijderd met een bosmaaier.

Ook de komende jaren blijft Natuurmonumenten de opslag van Amerikaanse vogelkers verwijderen. Het zal nog een aantal jaren duren voordat deze vrijwel verdwenen is. Wie wil helpen met deze kwaliteitsslag voor de duinen, kan zich aanmelden als vrijwilliger.

Meer informatie over het project is te vinden op: https://www.natuurmonumenten.nl/duinherstel.

 

Kom je kijken?

Er zijn meerdere wandelroutes waar je kunt zien hoe mooi de duinen worden. Op Koningshof is de groene route (3,5km) een aanrader. Daarvan is ook een beschrijving op de website. Op Duin en Kruidberg de blauwe route (10km) of de beschreven route van 14km. Een leuke korte wandelroute (2km) in Duin en Kruidberg met weetjes via QR-codes onderweg vind je op de website van Natuurmonumenten.