SNP en IVN verheugd over impuls Nationale Parken

28 november 2014

Een amendement dat beoogt om een nieuwe standaard te ontwikkelen voor de twintig Nederlandse Nationale Parken is donderdag 27 november jl. aangenomen in de Tweede Kamer. Het voorstel werd ingediend door PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi en D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven.
 

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft naar aanleiding van dit initiatief aangegeven in overleg te willen treden met provincies, natuurbeheerders en recreatieve organisaties om te bekijken hoe de zichtbaarheid en regionale inbedding van deze gebieden versterkt kan worden. In 2015 zal één miljoen euro worden vrijgemaakt vanuit de middelen van de Natuurvisie en ook in de komende jaren zal adequate financiering ter beschikking worden gesteld voor dit thema.

 

Oppepper voor samenwerking
Het SNP (Samenwerkingsverband Nationale Parken) en IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) zijn erg verheugd dat het Rijk op deze manier aandacht besteed aan de Nationale Parken. Het definiëren van een standaard voor Nationale Parken is een logische rol voor het Rijk, voortvloeiend uit de ‘systeemverantwoordelijkheid’ voor Nationale Parken, vinden de organisaties. Dit kan ook een oppepper betekenen voor de samenwerking tussen de verschillende parken en een extra prikkel geven aan de promotie van het toeristisch product. Het SNP en IVN hechten er aan dat provincies intensief worden betrokken bij dit proces en dat er met zorgvuldigheid en respect om zal worden gegaan met alle Nationale Parken.

 

Nederlandse topnatuur

Internationaal zijn de parken verbonden met Europarc Federation. Het SNP vervult hierin de trekkersrol. Vanuit Europarc Federation worden mogelijkheden geboden om de kwaliteit van de parken te verhogen zoals door het certificaat Duurzaam Toerisme, een internationaal kwaliteitslabel voor de toeristische sector. In het verleden zijn binnen het Samenwerkingsverband afspraken gemaakt over onder meer een gezamenlijk beeldmerk en kwaliteitsaudits. Het SNP werkt momenteel samen met het NBTC om de internationale bekendheid van onze parken te vergroten.
 

Momenteel is er volop vernieuwing gaande in de Nationale Parken, nieuwe stakeholders vanuit nieuwe thema’s (gezondheid, recreatie, energie & klimaat) verbinden zich aan deze Nederlandse topnatuur. IVN wordt momenteel reeds ondersteund door het Rijk om mensen te betrekken bij de Nationale Parken. Honderdduizenden mensen worden intensief betrokken bij deze Nederlandse topnatuur en de Nationale Parken worden steeds meer een begrip. Dit proces op weg naar breder draagvlak en meer bekendheid kan een volgende positieve impuls krijgen door deze inzet vanuit het Rijk.

 

De Nederlandse Nationale Parken ontvangen 22 miljoen bezoeken per jaar door circa 2 miljoen unieke bezoekers. Jaarlijks beleven 30.000 jongeren intensief de natuur in de Nationale Parken. Duizenden vrijwilligers zetten zich in voor de Parken. Inmiddels zijn meer dan 1.000 recreatieondernemers opgeleid als ‘gastheer van het Nationaal Park’.