Klein Doornen in maart klaar!

05 februari 2015

In de omgeving van Klein Doornen ontwikkelt PWN acht natte duinvalleien.

Op geschikte plekken wordt de duinbodem tot op het kale zand van begroeiing ontdaan. Zo krijgen vochtminnende planten kans zich te herstellen. Nectarrijke planten trekken volop insecten aan, die op hun beurt

weer voedsel zijn voor bijzondere duinvogels.
Lees meer