Tijdelijk andere voorzitter

02 februari 2015

 

De commissaris van de Koning, Johan Remkes, heeft  mevrouw A. (Aaltje) Emmens-Knol benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Bloemendaal. Deze benoeming ging in op 29 januari 2015. 

Mevrouw Emmens-Knol is voorzitter van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Voor de duur van de waarneming zal zij deze functie neerleggen. Mevrouw A. (Annette) Baerveldt, wethouder van Velsen, is zolang waarnemend voorzitter. 

Voor meer informatie zie persbericht van de Provincie Noord-Holland