55 nieuwe, nattte duinvalleien

05 maart 2015

Op vrijdag 13 maart sluit gedeputeerde Joke Geldhof het Masterplan Regeneratie Duinvalleien Zuid-Kennemerland af. Het grootste project op gebied van bestrijding van verdroging van natuur in Nederland is dan klaar. Dertig jaar van vooruitkijken, nadenken, plannen maken, overleggen en uitvoeren levert 55 nieuwe, natte duinvalleien op in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een spectaculair resultaat.

 

In 1986 besloten Provinciale Staten van Noord-Holland dat de waterwinning in de Kennemerduinen moest worden verminderd. Betrokken waterbedrijf PWN ontwikkelde een alternatief voor de drinkwatervoorziening in de vorm van een nieuwe waterfabriek in Heemskerk. In 2002 werd de winning van grondwater in Zuid-Kennemerland definitief gestopt en kon de natuurlijke grondwaterstand langzaam maar zeker terugkeren. De verdroging van de natuur werd zo gekeerd en bijzondere duinplanten als parnassia en duingentiaan, en de daarbij horende insecten en vogels, kregen de kans om terug te keren

 

Met het langzaam stijgen van de grondwaterstand kwamen de oorspronkelijke natte duinvalleien weer terug, een handje geholpen door een omvangrijk herstelprogramma, uitgevoerd door de beheerders van het Nationaal Park. Deze maand wordt het Masterplan afgesloten met het gereed komen van natuurherstelproject Klein Doornen.

 

In mei verschijnt via bezoekerscentrum De Kennemerduinen een gratis fiets/wandelroute, die langs een groot aantal projecten uit het Masterplan voert. Met eigen ogen is zo al het fraais te zien, dat het Masterplan heeft opgeleverd.