Financiele bijdrage vrijwilligersprojecten mogelijk

09 april 2015

Voor kleine projecten op het gebied van natuur in de regio Zuid-Kennemerland, uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties, is een klein budget beschikbaar. Hiermee worden vrijwilligers in staat gesteld om projecten, in het belang van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, te realiseren. Projecten dienen, voor 30 april, ingediend te worden middels het aanmeldformulier. 
In totaal is €5.000,- beschikbaar. 

 

Wilt u een nieuw idee/project indienen waarover u nog contact gehad hebt met betreffende terreinbeheerdende organisatie(s)? Dan wordt aangeraden om vooraf contact te hebben met de beheerders en/of de secretaris van het nationaal park.

 

Download de richtlijnen en het aanmeldformulier hier.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de secretaris: Koosje Lever

E-mail: leverc@noord-holland.nl