Aanleg natuurbrug over Zeeweg stap dichterbij

22 april 2015

Provincie Noord-Holland en gemeente Bloemendaal bekrachtigen samenwerking

 

“Met de bouw van deze brug herstellen we wat de mens ooit kapot heeft gemaakt”. Die woorden sprak gedeputeerde Jaap Bond op dinsdag 21 april 2015 toen hij samen met de wethouder Richard Kruijswijk van de gemeente Bloemendaal de samenwerkingsovereenkomst tekende voor de realisatie van de Zeepoort; de natuurbrug over de Zeeweg in Bloemendaal. De aanleg van de brug start naar verwachting in de tweede helft van 2016.

Natuurbrug Zeepoort is de laatste in een schakel van drie natuurbruggen in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit is een duingebied van internationaal belang en van grote waarde voor het leefklimaat van de inwoners van dit verstedelijkte deel van Noord-Holland. Door de aanleg van wegen en spoorlijnen is de natuur versnipperd geraakt. Met de drie natuurbruggen ontstaat een groot aaneengesloten natuurgebied van meer dan 7000 hectare, waardoor de overlevingskans van (beschermde) diersoorten van dit kenmerkende duingebied groter wordt. De natuurbrug in Zandvoort (Zandpoort) is al gerealiseerd en de natuurbrug over het spoor (Duinpoort) is in volle voorbereiding. De aanleg van de Zeepoort start naar verwachting in de tweede helft van 2016 en is in het najaar van 2017 gereed. Deze brug heeft alleen een natuurfunctie; mensen kunnen er geen gebruik van maken.

Lees meer