Jaarverslag 2014 online

23 juni 2015

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is het duingebied tussen IJmuiden en Zandvoort en wordt aan de oostkant begrensd door de binnenduinrand waarin enkele cultuurhistorisch waardevolle landgoederen zijn gelegen. De totale oppervlakte bedraagt zo’n 3700 ha. In het NPZK werken de volgende partijen samen: de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort, Velsen en Haarlem, de beheerders PWN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de provincie Noord-Holland, het IVN en particuliere eigenaren. 


De samenwerkingspartners hebben een jaarverslag opgesteld met alle activiteiten in 2014. Zo stelde het Overlegorgaan het Beheeren Ontwikkelplan 2014 – 20124 vast op 6 juni. Hierin staan de beleidskeuzes voor de komende tien jaar. Deze en andere ontwikkelingen vind u in het jaarverslag 2014


Het jaarverslag is ook te downloaden op deze website.