De dilemmabox: leerlingen geven advies

17 december 2015

Hoe ziet het nationaal park er in de toekomst uit? Welke beslissingen moet een beheerder maken, rekening houdend met alle belangen rond het gebied en functies van het gebied? De natuur betekent voor een wetenschapper namelijk iets anders (een bron van inspiratie), dan voor een recreant (rust), projectontwikkelaar (waarde).
In het programma ‘De dillemabox’ daagt de beheerder leerlingen uit om in zijn park op zoek te gaan naar wat er speelt en actief mee te denken en te debatteren over oplossingen.

Het Rudolf Steiner college volgde als eerste het programma. Na een bezoek aan het gebied, dat na een dilemmaopdracht afgesloten werd met een debat, ging de klas op school verder op onderzoek uit. Hun bevindingen presenteerden zij op 16 december aan het nationaal park.

 

De dilemmabox is ontwikkeld door stichting Tijdgeest in opdracht van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De ontwikkeling werd mogelijk gemaakt dankzij 'Duurzaam Door'.