Hotspot 3

Hotspot 3: Reis als de wolf

Waarom de wolf naar Nederland komt

De wolf staat op nummer 2 in de top 5 van meest voorkomende grote roofdieren in Europa. Op nummer 1 staat de bruine beer. In Europa leven wel 17.000 wolven. Dat komt doordat de wolf op veel plekken kan wonen. Je vindt ze in de Alpen en rond de Middellandse zee. Op de toendra’s in het oosten en in de bossen van Duitsland.

In Duitsland zijn er de laatste jaren veel wolven bijgekomen. Jonge wolven komen daardoor steeds vaker onze kant op. Ze zijn op zoek naar een territorium om een eigen gezin te stichten.

Why the wolf moves to The Netherlands

In the last decades wolf populations are spreading across Europe: Italian wolves have moved north to the French, Swiss and Austrian Alps and Eastern European wolves have established themselves in former East Germany and are moving westward. There are nowadays around 17,000 wolves in Europe (excl. Russia and Belarus).

The population in Germany is increasing and the young wolves of 1 or 2 years old are leaving their family pack looking for new territories were start their own family.

Hoe de wolf naar Nederland komt

Een jonge wolf verlaat zijn roedel om een eigen gezin te stichten. En dat doet hij of zij het liefst zo ver mogelijk van huis. Er waren wolven in Rusland en Finland, die helemaal naar Noorwegen en Zweden trokken. Dat is wel 1000 kilometer verderop!

De wolf is een sterk en slim dier. Per dag kan hij heel wat kilometers afleggen. Toch is zo’n lange reis ook voor de wolf behoorlijk zwaar. Zeker als hij door een druk land als Nederland trekt. Snelwegen, spoorlijnen, overal boerderijen en woonwijken; vind dan maar eens voedsel en een plek om je te verstoppen.

Gelukkig kan de mens de wolf een handje helpen. Dat doen we door leefgebieden van dieren met elkaar te verbinden. Daar zijn verschillende manieren voor. Ecologen noemen ze: groene corridors en stepping stones.

Een groene corridor is een soort natuurstraat van het ene natuurgebied naar het andere. Een natuurbrug of ecoduct, zoals op de Veluwe, is een goed voorbeeld van een groene corridor. Dieren kunnen zo veilig de weg over steken.

Een stepping stone is de andere manier om dieren veilig te laten reizen. Stepping stones zijn groene gebiedjes tussen drukke, gevaarlijke gebieden in. Dieren rusten er uit en vinden er voedsel. Je kunt stepping stones een beetje vergelijken met een vluchtheuvel in een drukke straat.

In Europa vinden we het milieu en de biodiversiteit heel belangrijk. Daarom maken we ook steeds meer van dit soort groene corridors en stepping stones.

How the wolf travels to The Neatherlands

The gray wolf is an extremely errant animal and it can travel for many kilometers in few days. The dispersal of the wolf in a new territory usually occurs when young wolves of 1 or 2 years old leave their native wolf pack looking for new territories where to find a mate and establish their own family, potentially very far away from the native area. It has been documented that wolves have dispersed over 1,000 km from Russia and Finland to Sweden and Norway. The story of the Wolf Naya coming from Germany is an example of this particular “wandering” characteristic of the species. Nevertheless, even for an extremely adaptable species such as the grey wolf, the dispersal in a territory characterized by human presence may be challenging. In our anthropogenic landscapes, human infrastructures such as highways, households and farms are “obstacles” in the landscape for the animals dispersal. In Europe, wild animal habitats are often fragmented into patches which are surrounded by areas that are not suitable for them and this makes the spreading from a nature area to the other more difficult. However, these fragmented habitats are sometimes connected between each other through an ecological networking system called “green corridors”. These corridors are links between habitats patches which provide food and shelter to the moving animals until they reach a more suitable nature area where they can settle down and reproduce. The green corridors can be linear (for instance, the eco-bridge built by PWN in Zandvoort which connects two areas of the National Park over the highway) but they can also be structured as “stepping stone” (Figure 1.). The grey wolf is travelling across Europe using this particular ecological network: being able to walk and run for many hours, the wolf is crossing hostile territories until it is able to reach a more suitable area where it can find some food (rabbits, rodents, small dears or even garbage) and rest: this area is the stepping stone. Once it gets the energy back, the wolf starts again its journey, resting in these stepping stones until it reaches a more suitable area for creating a new family.

Due to the socio-economic situation and the increasing awareness of the importance of biodiversity conservation, these green corridors in Europe are increasing. They facilitate movements of animals such as the wolf and increase connectivity between habitat patches.

Het standpunt van PWN ten aanzien van de wolf

PWN beschouwt de natuurlijke terugkeer van de wolf in Nederland als goed nieuws voor de Nederlandse natuur. Het is goed mogelijk dat de wolf op een dag ook het duingebied bereikt. Hoewel dat tijd zal kosten. De wolf moet zich eerst in het oosten van het land vestigen. De wolven die daar dan worden geboren, trekken in de toekomst misschien naar het westen van het land.

Wat er ook gebeurt, PWN zal de wolf zeker verwelkomen. De wolf kan als toproofdier namelijk een essentiële rol spelen in het ecosysteem van de duinen. Zijn aanwezigheid heeft een gunstig effect op populaties van prooidieren als konijnen, hazen, reeën en damherten. Maar ook op concurrerende roofdieren als vossen. PWN ziet deze impact als een natuurlijk proces, een van de belangrijkste doelstellingen van ons beheer.

Is de wolf nou gevaarlijk? Nee, wij denken van niet. De kans op een ontmoeting tussen mens en wolf is heel klein. De wolf is een schuw dier dat mensen liever uit de weg gaat.

In een aantal gebieden houdt PWN schapen en geiten. Voor deze dieren zullen we uiteraard beschermende maatregelen moeten treffen. Onze grote grazers, de hooglanders, wisenten en konik paarden, zijn echter te groot voor de wolf.

Net als PWN, zien ook andere natuurbeheerders in Nederland de wolf als een verrijking voor de Nederlandse natuur. Toegegeven, de komst van dit (ten onrechte) beruchte roofdier is best spannend. Zeker in een klein land als Nederland waar de kans op confrontaties groter is dan bijvoorbeeld in Duitsland. Maar de wolf is vooral een fascinerend en intelligent dier. Door zijn hoge positie in de voedselketen zorgt hij voor beweging en dynamiek in onze natuurgebieden. En daar vaart de natuur wel bij!

PWN's position on the wolf

Being a top predator, the wolf is a keystone species which plays an important role in the ecosystem. We regard the natural return of the wolf in the Netherlands as good news for the Dutch nature.

It is possible that the wolf will reach the dunes one day, but this will not be an easy and quick process. The wolf has first to settle in the east part of the country; then, when there will be new wolves born in Dutch territory, they may expand to the coastal region. If the wolf will settle in the dunes,  PWN will welcome it. The wolf will have impact on its prey species like rabbits, hares and roe and fallow deer, as well as on competitive predators like foxes. We see this impact as a natural process, which is one of the main goals of our management.

However, sheep and goats that we keep in certain parts of the dunes are a potential prey for the wolf as well, so we will have to take measures against their predation and protect the herds. Our large domestic grazers, such as the highland cattle and horses, as well as the European bison are too big and dangerous for the wolf, although young calves could be vulnerable. On the other hand, by their fear of big predators, their grazing behavior could be affected. The chance of an encounter with the wolf in the dunes will always be small. The wolf is a shy animal and usually avoids human contact; we will notice its presence mainly by its traces left on the path like footprints and feces. Domestic dogs from visitors will need to be kept on a leash and under control.

 

De tentoonstelling ‘Door De Ogen Van De Wolf’:

The presence of the wolf in a high densely populated country such us the Netherlands is arising reasonable questions among people: is the wolf’s presence a threat for the people and our pet animals? Can the wolf actually live among us and what would be the impact on our landscape? In December 2018, PWN and partners will present to the public an informative exposition “Door de ogen van de wolf” about the wolf’s coming back in Europe and in the Netherlands. 

As a Drinking Water and Nature Managing Company, PWN wants to provide information about the wolf and its ecology in order to better understand what it means for the Dutch people and landscape sharing the land with this top predator.

De wolf en de mens

De grijze wolf is een toproofdier. Dat betekent dat hij geen natuurlijke vijanden heeft. Een natuurlijke vijand is een dier dat op jou jaagt.

Toch is het leven van de wolf vol gevaren. En dat begint al vroeg. De helft van de wolvenjongen die elk jaar worden geboren, overleeft niet. Vaak gaan ze dood van de honger, of door ziektes en parasieten. Of andere roofdieren eten ze op. 

Volwassen wolven sneuvelen vaak in gevechten om een territorium. De tegenstander kan een eenzame, rondzwervende wolf zijn. Of wolven van een andere roedel. De wolf vecht ook wel eens met andere roofdieren zoals beren en lynxen. Meestal gaat het dan om voedsel.

Maar het grootste gevaar voor de wolf is de mens. Veel wolven worden aangereden in het verkeer. Of er wordt illegaal op ze gejaagd. In Europa is de wolf een beschermd dier.

The wolf and humans

The Gray wolf is an apex predator. This means that the wolf is at the top of a food chain, with no natural predators. Nonetheless, the life of a wolf is full of dangers. The natural causes of wolf mortality are primarily starvation, which kills mostly pups, and death from other wolves because of territory fights. Lynxes are responsible for killing pups and lone wolves which enters their territory. Adults wolves mostly die because of territorial fights with wolves from other packs or because of the food competition with bears and other predators. However, humans are the main threaten to the survval of the wolf species. The collision with vehicles is one of the major factors of wolf mortality, together with (illegal) hunting and regulation management of the species.