Wisenten spotten in Kraansvlak

Wisenten worden ook wel de Europese bizons genoemd en zijn de grootste, levende landzoogdieren van Europa. Nog niet zo lang geleden waren ze bijna uitgestorven, maar sinds 2007 leeft er een kudde wisenten in het Kraansvlak, een afgesloten deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En jij kunt hen bezoeken.

Waar zijn ze?

Je hebt kans de wisenten met eigen ogen te zien op de volgende plekken:

  1. Vanaf het Wisentuitkijkpunt: met uitzicht op het grootste duinmeer in het Kraansvlak, op warme zomerdagen druk bezocht door de wisenten. Vanaf het bezoekerscentrum staat de route aangegeven.
  2. Wandelroute Wisentenpad: de gele route door het Kraansvlak is dit seizoen geopend van 13 september - 1 maart (i.v.m. het broedseizoen). Het is een route van circa 3 km, startend vanaf het Duinpieperpad.

Excursie door het Kraansvlak

Op diverse momenten kun je met de boswachter mee het Kraansvlak in. Ga op zoek naar de wisenten en hoor alles over deze met uitsterven bedreigde diersoort. Reserveren kan via de activiteitenkalender.

Je kunt ook een wisentexcursie op aanvraag doen. Ga onder begeleiding van een boswachter met collega's, vrienden of familie het leefgebied van de wisenten in. Deze excursie is alleen op vrijdagen mogelijk. Reserveren dient minimaal 3 weken voor de gewenste excursiedatum te gebeuren. Neem voor meer informatie contact op met het bezoekerscentrum.

Gedragsregels

Volg de gele route en neem kennis van de uitgebreide gedragsregels aan het begin van het pad. De belangrijkste zijn:

  • Honden zijn niet toegestaan, ook niet aangelijnd.
  • Loop rustig. Hardlopen/rennen is niet toegestaan.
  • Blijf op 50 meter afstand.

Wisenten in het Kraansvlak

24 april 2007: drie wisenten doen hun intrede in het Kraansvlak bij Zandvoort. Het doel? Ervaring opdoen met begrazing door wisenten in ons Nederlandse landschap. Naar de invloed van de wisent op de natuur wordt uitvoerig onderzoek gedaan. Lees meer