Meerjarenbeleidsplan online

20 november 2014

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een van de mooiste en waardevolste natuurgebieden van ons land.

Voor het park is een meerjarenbeleidsplan gemaakt. Een samenvatting van dit plan kunt u nu hier downloaden.

Natuurbeheer
Stuifplekken in de duinen, maaien van duinvalleien en begrazing zijn maatregelen die zullen bijdragen aan een het herstel en ehoud van de bloemrijke duingraslanden en struwelen.

Ook komen de ambities rond het beleefbaar maken van de cultuurhistorie aan bod.
De drie natuurbruggen vervullen in de toekomst een belangrijke functie; zij leiden straks  tot 7000 hectare aaneengesloten duingebied.

 

Recreatie
Het park is een oase van rust en ruimte in de drukke Randstad. Dat vraagt om een uitgekiende zonering; waarbij er op sommige plekken gerecreëerd kan worden en er rustige plekken blijven. Duurzaam beheer is immers onze doelstelling.
Het bezoekerscentrum De Kennemerduinen is het kloppend hart waar mensen informatie kunnen krijgen.

Educatie

Via de schoolprogramma’s bereiken we veel  kinderen, ook kinderen die zelden of nooit in de duinen komen. Scholen hebben keuze uit een gevarieerd programma van groep 1 t/m 8 en kunnen in de toekomst ook terecht voor andere buitenactiviteiten.

Vrijwilligers

Honderden vrijwilligers helpen mee in het park . Zij zijn en blijven de komende tien jaar heel belangrijk voor beheer, onderzoek en educatie. Wij willen nog meer mensen, op velerlei manieren,  betrekken bij het park.
 

Bent u benieuwd naar de plannen in de komende 10 jaar? De samenvatting en  het gehele plan (BOP 2014-2024) vind u hier.

 

Het beleidsplan kunt u als boekje verkrijgen bij het Bezoekerscentrum De Kennermerduinen.