Wandel naar het strand

Deze route leidt je van de binnenduinrand naar de zeereep en weer terug. Je kunt er ook voor kiezen om de wandeling te beginnen bij Parnassia.

  • Afstand: 9 km
  • Duur: 3 uur
  • Type markering: de route is voorzien van houten paaltjes met blauwe markering
  • Startpunt: Ingang Koevlak bij het bezoekerscentrum (of loop de wandeling andersom en start bij het infopaneel van ingang Parnassia, vanaf de kop van de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee rechtsaf 1,5 km naar het noorden.)
  • Bekijk de wandeling op de kaart

Geschiedenis

Je doorkruist op deze wandeling de geschiedenis van het duinlandschap. Op het beginpunt van de wandeling, ingang Koevlak, zijn zo’n 1000 jaar geleden enorme hoeveelheden zand vanuit de zee en het strand het land binnengewaaid. Het zand stapelde zich op en breidde zich in westelijke richting uit, tot de zeereep bereikt was. Dit landschap noemen we de jonge duinen.

Planten en dieren

De begroeiing die je in dit gebied tegen zult komen is grotendeels het resultaat van aanplant in de eerste helft van de vorige eeuw. Men wilde het duinzand ervan weerhouden weg te stuiven, ten behoeve van de landbouw. Met helmgras, dennenbossen op de duintoppen en struiken als duindoorn, meidoorn, kardinaalsmuts en kruipwilg zijn de duinen dichtgegroeid. Dit wordt tegengegaan door het inzetten van grote grazers zoals Schotse Hooglanders (koeien) die de grassen en struiken wegvreten en met hun hoeven de bodem open trappen. Op deze manier wordt er plaats gemaakt voor een gevarieerdere begroeiing. De laatste jaren komen er meer bloemen, kruiden en mossen in de duinvalleien voor dan voorheen. De kans bestaat dat je tijdens uw wandeling een Schotse Hooglander tegenkomt. Ze lopen op veel plekken los rond. Bedenk dat ze rustig van aard zijn en je niet aan zullen vallen, maar het is verstandig om afstand te houden. Deze dieren mag u beslist niet aaien en voeren. Op sommige stukken van de route zijn veerasters en wildroosters geplaatst om de dieren op afstand te houden.

Werken aan de duinen

Het uitvoeren van natuurherstelprojecten is een andere manier om een gevarieerdere natuur te verkrijgen. Een voorbeeld hiervan is het stuivende duin De Bruid van Haarlem achter de zeereep, die u vanaf het uitkijkpunt de Hazenberg prachtig kunt zien. Dit stuk duin is afgeplagd en afgegraven. Hierdoor wordt het zand door de wind weggeblazen, tot de diepte van het grondwater. Het zand hoopt zich een stukje verder weer op. Zo verplaatst het duin zich in de richting van de overheersende zuidwestenwind. Ruige en natte vegetatie zullen weer opnieuw ontstaan. Hier is de duinvorming teruggebracht naar het beginstadium. Zolang er mensen in de duinen wonen, wordt er ingegrepen in de natuur. Voor het herstellen van deze natuur is het soms noodzakelijk om in te grijpen.

Duinmeertjes

Op de route bevinden zich twee gegraven duinmeertjes: ’t Wed en het Vogelmeer. ’t Wed is officieel zwemwater. De duintoppen en valleien er omheen bieden speelgelegenheid voor kinderen. Het Vogelmeer is geen zwemwater. Dit meer is het domein van de (broed-)vogels.