Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een aantrekkelijk en gevarieerd natuurgebied met duinen, bossen en landgoederen, gelegen aan de Noord-Hollandse kust tussen Zandvoort en Velsen. Het maakt deel uit van het Europese natuurnetwerk Natura 2000, dat gebieden met hoge natuurwaarden en grote biodiversiteit verder wil ontwikkelen en beschermen.

Het Nationaal Park ligt op zo’n 25 kilometer van de hoofdstad, in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dat behoort tot de top vijf van Europese economische regio’s. Het park speelt een belangrijke rol in het leefklimaat van Amsterdam, dat bovendien een grote aantrekkingskracht heeft op het internationale toerisme. Die toestroom verspreidt zich ook over de regio en vindt in Nationaal Park Zuid-Kennemerland ‘om de hoek’ aantrekkelijke mogelijkheden voor natuurbeleving, recreatie en ontspanning. Naar verwachting groeien het aantal internationale bezoekers en de recreatiebehoefte van de Metropoolregio Amsterdam tot 2030 resp. 2040 beide met 30 procent.

In de Visie Duurzaam Toerisme Nationaal Park Zuid-Kennemerland zetten we de lijnen uit voor een toekomst waarin de toename van toerisme en recreatie goed samengaan met bescherming en behoud van kwetsbare natuur.

Download hier de Visie Duurzaam Toerisme Nationaal Park Zuid-Kennemerland als digitaal PDF.