Organisatie

Gezamenlijk werken alle partners in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan het voortbestaan van een natuurgebied van grote klasse. Het bestuur van het Nationaal Park wordt gevormd door het Overlegorgaan.

Nieuwe voorzitter gezocht

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, zoekt een slagvaardige en verbindende voorzitter die de kunst verstaat om meerwaarde te creëren voor de natuur en de natuurbeleving.

Bekijk de vacature

Overlegorgaan

In het Overlegorgaan zijn alle eigenaren, beheerders en bestuurders vertegenwoordigd. Het Overlegorgaan komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te overleggen over plannen, projecten en financiën om op deze wijze een maximale afstemming te verkrijgen.

 

VACANT Voorzitter Overlegorgaan
Mevr. G. Smit Secretaris Overlegorgaan, Provincie Noord-Holland
Mevr. P. Schut IVN Noord-Holland
Mevr. S. van Wesemael PWN
Mevr. R. Tienkamp Staatsbosbeheer
Dhr. A. Pander Natuurmonumenten
Dhr. R. Kruijswijk Gemeente Bloemendaal
Mevr. C.Y. Sikkema Gemeente Haarlem
Dhr. S. Dinjens Gemeente Velsen
Dhr. G. Toonen Gemeente Zandvoort
Dhr. B. Lensink Landgoed Duin & Kruidberg
Dhr. W.M. Lubbers

Provincie Noord-Holland

 

Stichting Ondersteuning Overlegorgaan

De Stichting Ondersteuning Overlegorgaan ondersteunt het Overlegorgaan van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in het vaststellen en uitvoeren van beheer- en ontwikkelplannen door het verlenen van financiële faciliteiten.

  • Voorzitter: vacature
  • Penningmeester: Sjakel van Wesemael
  • Bestuurslid: Annette Baerveldt (waarnemend voorzitter)
  • Secretaris: Gea Smit

Beleid

De beleidslijnen en verslagen van de uitgeoefende activiteiten zijn te vinden in het Beheer- en inrichtingsplan en de jaarverslagen. Bekijk de meest recente documenten

Secretaris Overlegorgaan

Het secretariaat van het Overlegorgaan van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is gehuisvest bij de provincie Noord-Holland.

Provincie Noord-Holland

Gea Smit

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

T: (023) 5143163

E: smitg@noord-holland.nl

Coördinator Communicatie & Educatie

IVN Noord-Holland coördineert de samenwerking op het gebied van communicatie en educatie.

IVN Noord-Holland

Monica Ralling

Plantage Middenlaan 2c

1018 DD Amsterdam

T: 06-46201281

E: m.ralling@ivn.nl