Organisatie

Gezamenlijk werken alle partners in Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan het voortbestaan van een natuurgebied van grote klasse. Het bestuur van het Nationaal Park wordt gevormd door het Overlegorgaan.

Overlegorgaan

In het Overlegorgaan zijn alle eigenaren, beheerders en bestuurders vertegenwoordigd. Het Overlegorgaan komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te overleggen over plannen, projecten en financiën om op deze wijze een maximale afstemming te verkrijgen.

Mevr. A. Baerveldt Voorzitter Overlegorgaan
Dhr. R. Meijers Secretaris Overlegorgaan
Mevr. P. Schut IVN Noord-Holland
Mevr. S. van Wesemael PWN
Mevr. M. de Haas PWN
Dhr. N. de Snoo Staatsbosbeheer
Dhr. A. Pander Natuurmonumenten
Dhr. H. Wijkhuisen Gemeente Bloemendaal
Dhr. R Berkhout Gemeente Haarlem
Mevr. M. Meijs Gemeente Velsen
Dhr. L. Carree Gemeente Zandvoort
Mevr. M. Kamps Provincie Noord-Holland
Dhr. M. Janssen Stichting Duinbehoud
Dhr. B. Knapp Hoogheemraadschap van Rijnland

 

Stichting Ondersteuning Overlegorgaan

De Stichting Ondersteuning Overlegorgaan ondersteunt het Overlegorgaan van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in het vaststellen en uitvoeren van beheer- en ontwikkelplannen.

  • Voorzitter: Annette Baerveldt
  • Penningmeester: Sjakel van Wesemael
  • Bestuurslid: Henk Wijkhuisen
  • Secretaris: Rob Meijers

Beleid

De beleidslijnen en verslagen van de uitgeoefende activiteiten zijn te vinden in het Beheer- en inrichtingsplan en de jaarverslagen. Bekijk de documenten

De voorzitter krijgt een vacatievergoeding als voorzitter van de Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Er zijn geen personeelsleden in dienst bij de Stichting.

Secretaris Overlegorgaan

Het secretariaat van het Overlegorgaan van Nationaal Park Zuid-Kennemerland is gehuisvest bij Bezoekerscentrum De Kennemerduinen.

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen

Zeeweg 12
2051 EC Overveen

T: 023-54 11 123

E: info@np-zuidkennemerland.nl

Coördinator Communicatie & Educatie

IVN Natuureducatie coördineert de samenwerking op het gebied van communicatie en educatie.

IVN Natuureducatie

Gwen Pellinkhof

Plantage Middenlaan 2c

1018 DD Amsterdam

T: 06-33677971

E: g.pellinkhof@ivn.nl

Divers

De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het RSIN nummer is: 8174.09.567