Organisatie

Gezamenlijk werken alle partners in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan het voortbestaan van een natuurgebied van grote klasse. Het bestuur van het Nationaal Park wordt gevormd door het Overlegorgaan.

Overlegorgaan

In het Overlegorgaan zijn alle eigenaren, beheerders en bestuurders vertegenwoordigd. Het Overlegorgaan komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te overleggen over plannen, projecten en financiën om op deze wijze een maximale afstemming te verkrijgen.

 

Cees Roem Voorzitter Overlegorgaan
Mevr. C. Zwemmer-Dekker Secretaris Overlegorgaan, Provincie Noord-Holland
Mevr. P. Schut IVN Noord-Holland
Mevr. S. van Wesemael PWN
Mevr. M. Holland PWN
Mevr. R. Tienkamp Staatsbosbeheer
Dhr. A. Pander Natuurmonumenten
Dhr. H. Wijkhuisen Gemeente Bloemendaal
Dhr. R Berkhout Gemeente Haarlem
Dhr. B. Diepstraten Gemeente Velsen
Mevr. mw. E. Verheij-de Haas Gemeente Zandvoort
Dhr. B. Lensink Landgoed Duin & Kruidberg
Mw. A. Slettum

Provincie Noord-Holland

 

Stichting Ondersteuning Overlegorgaan

De Stichting Ondersteuning Overlegorgaan ondersteunt het Overlegorgaan van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in het vaststellen en uitvoeren van beheer- en ontwikkelplannen.

  • Voorzitter: Cees Roem
  • Penningmeester: Sjakel van Wesemael
  • Bestuurslid: Henk Wijkhuisen
  • Secretaris: Christel Zwemmer

Beleid

De beleidslijnen en verslagen van de uitgeoefende activiteiten zijn te vinden in het Beheer- en inrichtingsplan en de jaarverslagen. Bekijk de documenten

De voorzitter krijgt een vacatievergoeding als voorzitter van de Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Er zijn geen personeelsleden in dienst bij de Stichting.

Secretaris Overlegorgaan

Het secretariaat van het Overlegorgaan van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is gehuisvest bij de provincie Noord-Holland.

Provincie Noord-Holland

Christel Zwemmer-Dekker

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

T: 06-21 11 26 36

E: dekkerc@noord-holland.nl

Coördinator Communicatie & Educatie

IVN Noord-Holland coördineert de samenwerking op het gebied van communicatie en educatie.

IVN Noord-Holland

Gwen Pellinkhof

Plantage Middenlaan 2c

1018 DD Amsterdam

T: 06-33677971

E: g.pellinkhof@ivn.nl

Divers

De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het RSIN nummer is: 8174.09.567