Duurzaam natuurbeheer

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een prachtig duingebied tussen Zandvoort en IJmuiden, een parel in de regio voor natuur, erfgoed en recreatie. De bloemrijke duingraslanden hebben zulke hoge natuurwaarden dat het park onderdeel is van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Wij beschermen en beheren deze parel door duurzaam te beheren en ontwikkelen, zodat volgende generaties er ook van kunnen genieten. Dat doen we samen met onze partners , gastheren, overheden en andere betrokken organisaties.

  Bijzondere natuurprojecten

  Onze beheerders werken hard aan duurzaam beheer en ontwikkeling. Bijvoorbeeld met het aanleggen van drie natuurbruggen die delen van het park verbinden. Zij zorgen dat grote en vooral ook kleine dieren een groter aaneengesloten leefgebied hebben om zich voort te planten en te verspreiden. Met de introductie van de wisent, het laatste wilde oerrund van Europa, wordt de verruiging doelmatig aangepakt.

  Lees meer:

  Duurzaam toerisme en recreatie

  De komende jaren verwachten we een toenemende stroom van toeristen. Toeristen uit Amsterdam die van natuur willen genieten én toeristen die speciaal voor het nationaal park naar onze regio komen. We willen die gemêleerde groep bezoekers natuurgerichte recreatie bieden, terwijl we ook aantrekkelijk blijven voor recreatie door omwonenden die komen voor rust en mooie natuur. Dit alles zonder dat het de draagkracht van de natuur te boven gaat.

  Download onze 7 ambities

   

   

  Zuid-Kennemerland: Nationaal Park van Wereldklasse

  Nationaal Park Zuid-Kennemerland formuleerde in opdracht van het Ministerie van Ecomonomische Zaken ambitieuze doelstellingen voor hoogwaardiger natuur en betere natuurbeleving. De partners van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zetten zich de komende jaren in om de doelen te halen en uit te groeien tot een park van wereldklasse. Het park is een exclusieve parel van de Nederlandse natuur met een aantrekkelijke mix van unieke natuur en intrigerende cultuurhistorie. Om de natuurwaarden verder te kunnen verhogen, duurzaamheid te garanderen, bezoekers beter te kunnen ontvangen en een slimmere spreiding te kunnen realiseren, zetten wij in op schaalvergroting door samenwerking met aangrenzende beheerders en andere nationale parken langs de kust.

  Download het Bidbook in Beelden

  Download het gehele Bidbook Nationaal Park Zuid-Kennemerland