Wisenten in het Kraansvlak

Natuurbeheerders PWN en ARK Natuurontwikkeling introduceerden in 2007 wisenten in het Kraansvlak om te bestuderen of deze dieren een bijdrage kunnen leveren aan het open houden van de duinen. Het project wordt begeleid met uitgebreid wetenschappelijk onderzoek omdat er nog maar weinig bekend is over wisenten en hun ecologie in de West-Europese natuur.

Op 24 april 2007: drie wisenten doen hun intrede in het Kraansvlak bij Zandvoort. Het doel? Ervaring opdoen met begrazing door wisenten in ons Nederlandse landschap. Naar de invloed van de wisent op de natuur en het wel en wee van de kudde wordt uitvoerig onderzoek gedaan.

De wisenten zijn van een afstand te bekijken. Boek een excursie of ga naar de uitkijkpunten. Lees meer

Meer informatie, het laatste nieuws en de brochure met kaart van het gebied vind je op www.wisenten.nl.

10 jaar wisenten in Nederland!

In 2017 is het alweer tien jaar geleden dat het wisentenproject is gestart. In oktober is het afsluitende symposium. Lees meer

Prachtige beelden

De onderstaande film is van ARK Natuurontwikkeling en PWN. Kijk voor andere indrukwekkende beelden van de wisenten op www.wisenten.nl.