Onderzoek broedvogelpopulatie

 

De ontwikkeling van de broedvogelpopulatie van het Nationaal Park Zuid Kennemerland is in de periode 1996-2011 onderzocht. In het duingebied tussen Velsen en Bloemendaal driemaal gebiedsdekkend zijn de territoria van de schaarse en zeldzame broedvogels op kaart vastgelegd.

 

Neem een kijkje op de website voor de uitgebreide onderzoeksgegevens.