Stuivende duinen

Wind is de motor achter levende en gezonde duinen. De natuur- en de landschappelijk waarde van het duingebied kunnen worden versterkt door verstuivingen in de duinen. Deze waarden staan nu onder druk als gevolg van voedselrijke neerslag, versnelde verzuring, konijnenziektes en klimaatverandering. Door verstuiving verjongen de duinen weer, worden zij klimaatbestendig en krijgen zij een natuurlijker karakter. Door de grotere variatie krijgen karakteristieke planten en dieren weer kans.

Vanaf 1990 wordt 'dynamisch kustbeheer' in Nederland toegepast: de zeeduinen worden zo beheerd dat verstuivingen mogelijk zijn met waarborging van de veiligheid en de economische belangen van het achterland. Er zijn prachtige voorbeelden van stuivende zeeduinen op Terschelling, Schiermonnikoog en in het Noordhollands Duinreservaat.

Noordwest Natuurkern

Het plan om in de zeeduinen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland meer dynamiek te brengen, is uitgewerkt in het project 'Noordwest Natuurkern'.

Sinds 2005 werken duinbeheerders PWN en Natuurmonumenten samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland aan een dynamisch duinlandschap. Het plan is opgenomen in het tienjarenplan van het Nationaal Park. Het project wordt gesteund door provincie Noord-Holland en ook door Europa, in de vorm van een LIFE-subsidie. De LIFE-subsidie is verkregen omdat het Noord-West Natuurkernproject deel uitmaakt van het grote Europese duinherstelproject, Dutch Dune Revival. Duingebieden in Zuid-Kennemerland, Voorne en Goeree worden in ere hersteld.

In januari 2012 is gestart met het afgraven van duinen tot op het kale zand om de wind weer zijn werk te laten doen: verstuiven van duinen. In verband met het broedseizoen werden deze werkzaamheden tijdelijk gestopt. Begin 2013 werd project Noordwest Natuurkern opgeleverd. Vijf windsleuven in de zeereep met effect op vijf duinen: kalkrijk zand vanaf het strand wordt bij westenwind de duinen ingeblazen, waardoor meer variatie in flora en fauna kan ontstaan.

 

Beleef het zelf!

Zien hoe de wind het landschap voortdurend een andere vorm geeft? Dat kan! Vanaf parkeerterrein Parnassia bij Bloemendaal aan Zee is het hele jaar door een aantrekkelijk 'Rondje sleuf' te lopen. De zuidelijkste sleuf is voor publiek toegankelijk en vormt ook een verbinding tussen duin en strand.

Of ga op virtuele ontdekkingsreis in het Nationaal Park en bekijk hoe de wind zijn gang gaat en nieuwe vergezichten vormt.

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie op http://www.pwn.nl/noordwestnatuurkern.

Kijk voor actuele berichtgeving op de websites van PWN en Natuurmonumenten