Damherten in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

 

In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland leven duizenden planten en dieren: insecten, vlinders, amfibieën, reptielen en zoogdieren. Voor al deze dieren zijn de duinen een zeer geschikte leefomgeving. De taak van de duinbeheerders PWN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer is te zorgen dat alle dieren een plek houden in het ecosysteem van de duinen.

Voor de grote zoogdieren, waaronder damherten, geldt dat zij geen natuurlijke vijanden hebben, daarom worden de aantallen gereguleerd. Soms kan dat door castratie, bijvoorbeeld bij de Schotse Hooglanderrunderen, soms door de mannelijke dieren uit de kudde te halen zoals bij de pony’s of door dieren elders in een natuurgebied te plaatsen zoals de wisenten.

 

Geen overbegrazing

Te veel grazers in de duinen veroorzaakt overbegrazing waardoor het voor andere dieren erg moeilijk of onmogelijk wordt te overleven. Voor veel insecten en rupsen is er dan onvoldoende voedsel, zij sterven en daarmee verdwijnt ook het voedsel voor veel vogels die deze insecten weer eten. De natuurlijke balans in het gebied raakt verstoord.

 

Plaats voor damherten

In het Nationaal Park is altijd plaats geweest voor damherten en dat blijft ook zo! Maar ook voor deze grote grazers geldt dat zij geen natuurlijke vijanden hebben. Als wij niet beheren groeit het aantal damherten zo enorm dat andere dieren daar niet langer kunnen overleven. Om de populatie te reguleren, hebben we als beheerders alle manieren bekeken. We zijn tot de slotsom gekomen dat beheer de enige manier is. Rond 2015 waren er zeker 800 damherten in het duin, terwijl een aantal van ongeveer 200 goed is om genoeg ruimte voor de andere dieren te behouden.

 

Zorgvuldigheid

Op basis van een nauwkeurig opgesteld faunabeheerplan voor het gehele park voeren we het beheer van damherten uit. De provincie heeft in november 2015 de vergunningen verleend waarin staat onder welke voorwaarden beheer van damherten mag plaatsvinden. Onze speciaal opgeleide boswachters voeren dit uit.

 

Met zorgvuldig beheer zorgen we voor een prachtig duingebied, vol afwisselend landschap. Een natuurgebied voor verschillende dieren en planten.

 

Meer informatie