Kraansvlak

Het Kraansvlak vormt samen met de aanpalende gebieden Wurmenveld en de Noordduinen een open duingebied tussen Bloemendaal en Zandvoort.

Zeedorpers hebben eeuwenlang invloed gehad op het landschap. Overal vind je sporen van landbouw en veeteelt: voormalige akkertjes en stukjes grasland waar vee graasde.
Een aantal aardappelveldjes langs het Duinpieperpad zijn nog steeds in gebruik: hier worden volgens de traditionele methode ‘duinpiepers’ verbouwd. Bijzondere plantensoorten van het zeedorpenlandschap zijn: oorsilene, duinaveruit en wondklaver. Tapuit, de roodborsttapuit en het paapje de kenmerkende vogelsoorten. Op zomerse dagen heb je veel kans een watervlugge duinhagedis te zien. Het Wurmenveld en de Noordduinen zijn het hele jaar door toegankelijk, ook buiten wegen en paden.

Wisenten in Kraansvlak

In het centrale gebied van Kraansvlak is de menselijke invloed veel kleiner. Hier heeft beheerder PWN met natuurherstelprojecten de sporen van landbouw en menselijk ingrijpen weggepoetst en kan het oorspronkelijk duinlandschap zich weer herstellen.

In een van oudsher voor het publiek afgesloten deel van het Kraansvlak, meer dan 300ha groot, graast sedert 2007 een kudde wisenten. De wisent is het grootste landzoogdier van Europa en komt nog slechts op enkele plaatsen wild of semi-wild voor. De kudde in Kraansvlak is daar een mooi voorbeeld van. In dit project werken PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, ARK Natuurontwikkeling, Stichting Kritisch Bosbeheer, Stichting Duinbehoud en FREE Nature samen aan de terugkeer van de wisenten in de Nederlandse natuur. Ondertussen zijn de wisenten bijna niet meer weg te denken uit het duin.

In een afgesloten deel van het Kraansvlak grazen wisenten. Voor het wisentgebied gelden speciale toegangsregels. Lees meer.

Bezoekersinformatie:

Het Kraansvlak is gedeeltelijk opengesteld voor publiek.

 • Toegang is gratis.
 • De fietspaden zijn toegankelijk voor mensen in een rolstoel.

Ingangen

 • Ingang Kraantje Lek, Duinlustweg in Overveen
 • Ingang Blinkertweg, Blinkertweg in Overveen
 • Ingang Visscherspad, Sophiaweg in Zandvoort
 • Ingang Wurmenveld, Wattstraat in Zandvoort
 • Ingang Kieftenvlak, Keesomstraat in Zandvoort
 • Ingang Noordduinen, Boulevard Bernaart in Zandvoort
 • Ingang Duinpieperpad, kop Zeeweg bij Bloemendaal aan Zee


Parkeren

Ingang Noordduinen (betaald parkeren op boulevard)

Ingang Kraantje Lek (gratis parkeren)


Wandel- en fietspaden

Er is één gemarkeerde wandelroute, dwars door het wisentengebied. Deze route is gesloten van 1 maart tot 1 september i.v.m. het broedseizoen.

Fietsen alleen toegestaan op de daartoe aangegeven fietspaden.


Honden


Honden zijn toegestaan op:

 • Duinpieperpad en Noordduinen: tussen de veeroosters aangelijnd, daarbuiten los.
 • Wurmenveld: los
 • Visscherspad: los
 • Blinkertweg: los

Ruiterroutes

Ruiterroutes aanwezig.