(AAN DEZE PAGINA WORDT GEWERKT)
 

Hoe ziet het nationaal park er in de toekomst uit?
Welke beslissingen moet een beheerder maken, rekening houdend met alle belangen rond het gebied en functies van het gebied? De natuur betekent voor een wetenschapper namelijk iets anders (een bron van inspiratie), dan voor een recreant (rust) of projectontwikkelaar (waarde). En zodoende spelen er verschillende dilemma's.
In het programma ‘De dillemabox’ daagt de beheerder leerlingen uit om in zijn park op zoek te gaan naar wat er speelt en actief mee te denken en te debatteren over oplossingen.

 

 

 

 

        
Stap Wat gebeurt er? Meer informatie
1 De docent vraagt meer informatie over de dilemmabox en/of plant deel A in. Boek via Bezoekerscentrum De Kennemerduinen (vraag naar Linda de Jong)
2 Overleg over invulling van deel B tussen docent en stichting Tijdgeest (indien van toepassing) Stichting Tijdgeest ontwikkelt met de docent deel B op maat
3 Deel A: Expeditie in het natuurgebied met onderzoek in teams op 5 locaties. Afronding met een debat in het bezoekerscetnrum Informatiesheet
Voorbeelden/foto's
4

Deel B (optioneel): uitwerking op school van onderzoeksvraag en uitvoering van onderzoek. Eventueel met interviews of bezoeken van andere locaties

Informatiesheet
 
5 Advies, ideeen en ontwerpen presenteren aan vertegenwoordiger van het nationaal park. Voorbeelden van ontwerpen

 

 

Achtergrondinformatie over het programma
Lees meer

Bent u een organisatie of bedrijf en wilt een zelf een (deel)vraag laten uitzoeken?
Deel B van de opdracht, het verdiepende onderzoek, is flexibel. Leerlingen gaan aan de slag met een deelvraag en gaan zelf op onderzoek uit. Als onderdeel van dit programma kunnen de leerlingen ook met uw vraag aan de slag of op bezoek komen bij uw organisatie.

Organisaties en bedrijven met een vergelijkbare (duurzame) missie kunnen aansluiten bij dit programma. Neem contact met...