Het Duinenfonds

De duinen in Zuid-Kennemerland vormen een van de grootste natuurgebieden van Nederland en het breedste duingebied van Noordwest Europa. Vanwege de dichte bevolking en de omliggende industrie zijn onze duinen erg kwetsbaar. Dat vraagt dus om zorgvuldig beheer. Gelukkig lopen de beheerders niet weg voor die verantwoordelijkheid. Wel hebben ze te maken met teruglopende budgetten. Dit was voor een aantal bedrijven uit de regio de aanleiding om het Duinenfonds op te richten. Met het fonds willen ze zorgen dat extra voorzieningen waar het park en de bezoekers behoefte aan hebben, gerealiseerd kunnen worden.

De bedrijven die het initiatief namen tot het Duinenfonds vinden het niet genoeg alleen maar vast te stellen dat wij wonen en werken in een uniek duinlandschap. Zij weten dat uniciteit vraagt om verantwoordelijk beheer. Vandaar hun initiatief gezamenlijk een concrete bijdrage te leveren aan het scheppen van optimale condities voor het doorgeven van dit kwetsbare bio-cultureel erfgoed aan onze volgende generaties.

De Stichting Duinenfonds Zuid-Kennemerland wil de ogen van betrokkenen openen voor de unieke waarde van het gebied waarin zij werken en wonen. Die betrokkenheid moet uiteindelijk de voorwaarden scheppen om fondsen te genereren ter ondersteuning of verbetering van het duinlandschap. Het Duinenfonds wil jaarlijks een vastgesteld bedrag ter beschikking hebben om een aantal grote en kleine projecten in het duingebied te kunnen financieren.

Organisaties in het duingebied wordt gevraagd jaarlijks voorstellen in te dienen voor de door het Duinenfonds eventueel te financieren grote en kleine, kort- en langlopende projecten. Daaruit wordt door het bestuur van de Stichting, daarbij geadviseerd door deskundigen, een selectie gemaakt. Het is de bedoeling om bij de verdeling van het voor dat jaar beschikbare geld, uit te komen op 60% t.b.v. kleine projecten en 40% grote projecten.

De kleine projecten wil het bestuur gebruiken om een directe betrokkenheid van de inwoners en gebruikers van het gebied te bevorderen. De grote projecten dienen om continuïteit en samenhang in het beheer over het voetlicht te brengen.

Sinds 2019 is het Duinenfonds onderdeel geworden van Nationaal Park Zuid-Kennemerland.