Over het Duinenfonds

Over het Duinenfonds

Een MVO-businessclub in Zuid-Kennemerland

Een kwetsbaar natuurgebied waar we met elkaar van willen genieten, maar dat ook onze gezamenlijke steun en bescherming nodig heeft. Dat is Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een veelzijdig en bijzonder stuk Nederlandse natuur, midden in een dichtbevolkt gebied met veel industrie. Om die natuur te verbeteren en in stand te houden, zijn er extra projecten naast het reguliere beheer nodig. En die projecten realiseren we dankzij het Duinenfonds; een MVO-businessclub voor bedrijven uit de regio en sinds 2018 onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Om te bewonderen en beschermen

Als een van de grootste natuurgebieden van Nederland en het breedste duingebied van Europa is dit kustgebied van Nationaal Park Zuid-Kennemerland uniek. Toch staat het onder druk door een veranderend klimaat, nabijgelegen industrie en toenemende recreatie. Een plek dus die we mogen bewonderen en moeten beschermen.

Projecten realiseren

De beheerders van het Nationaal Park zorgen voor het onderhoud en het reguliere beheer. Maar dat doen ze met teruglopende budgetten. Er is dus steeds minder ruimte voor extra of speciale projecten. Vandaar het Duinenfonds. Daarmee realiseren we projecten die hard nodig zijn om de natuur te behouden en te versterken. De bijdragen van bedrijven uit de regio die graag iets terugdoen voor onze natuur, maken dit mogelijk.

Gezamenlijke inzet

De natuur van het Nationaal Park is er voor iedereen; van recreanten tot bedrijven die hier komen vergaderen, een ‘heidag’ doorbrengen of gezamenlijk lunchen. Die natuur willen we behouden en versterken. En dat kan, als we ons daar gezamenlijk voor inzetten. Vandaar het Duinenfonds, een businessclub waar bedrijven uit de regio lid van kunnen worden. Met jouw financiële bijdrage maak je het verbeteren en in stand houden van dit bijzondere landschap mogelijk. Als dank waarvoor je met jouw bedrijf kunt genieten van extra privileges binnen Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Extra projecten; educatief of praktisch

Het Duinenfonds is niet gericht op het onderhoud dat al dagelijks via het reguliere beheer uitgevoerd wordt. Het gaat hier om extra projecten die altijd bijdragen aan het verbeteren en/of in stand houden van dit landschap. Dat kan een educatief project zijn, maar ook iets praktisch zoals het opknappen van een vogelhut, het plaatsen van bankjes of het snoeien van struiken. Zichtbaar of onzichtbaar, maar altijd van groot belang voor het behoud van dit kustgebied.

ANBI-status

Het Duinenfonds is een initiatief van de Imbema Groep, BDO, Landgoed Duin & Kruidberg en Rabobank Haarlem en Omstreken. De directeuren van deze bedrijven en de voormalig hoofdredacteur van HDC-media (o.a. Haarlems Dagblad) vormen samen het bestuur. Zij zetten zich belangeloos in voor het Duinenfonds, openen hun netwerk en stellen jaarlijks een bedrag uit eigen budget beschikbaar. Bedrijven die ook het landschap van Nationaal Park Zuid-Kennemerland willen ondersteunen, kunnen lid worden van het Duinenfonds. Een lidmaatschap dat niet alleen maatschappelijk maar ook fiscaal heel aantrekkelijk is dankzij de verstrekte ANBI-status.