Uniek duin

in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Uniek duin

Een oase van rust tussen alle bedrijvigheid

De duinen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland vormen een oase van rust, maar liggen wel midden in veel bedrijvigheid met de bruisende Randstad en industrie rondom. Ondanks al die drukte is dit een uniek natuurgebied met hoge duintoppen, stuifvlaktes, bossen en de jongste duinen langs de Noordzeekust.

Onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Dit duingebied is onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een van de 21 Nationale Parken in Nederland. Het Nationaal Park is een aantrekkelijk en gevarieerd natuurgebied met bossen, buitenplaatsen, landgoederen en natuurlijk veel duinen. Dit bijzondere stuk natuur van zo’n 3.800 hectare groot is gelegen aan de Noordzeekust, tussen Zandvoort en Velsen en wordt beheerd via een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, PWN en particuliere eigenaren, IVN, de gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de provincie Noord-Holland. Met elkaar werken al deze partners in het park aan het voortbestaan van een natuurgebied van grote internationale allure.

Biodiversiteit

In het park zelf zijn maar liefst 40% van alle planten- en dierensoorten van Nederland te vinden. Een biodiversiteit waar we met elkaar van kunnen genieten. Maar ook een plek die onder druk staat door toenemend toerisme, de omringende industrie en door actuele ontwikkelingen. Juist vanwege die kwetsbaarheid is het zo belangrijk dat we ons met elkaar inzetten voor het behoud en de versterking van dit landschap.

Duinenfonds: voor verbetering van het duinlandschap

Het Duinenfonds ondersteunt projecten die zich inzetten voor de verbetering en instandhouding van dit gebied. Dat kunnen heel diverse projecten zijn, van educatie en beleving tot ondersteuning. De reguliere beheerswerkzaamheden vallen hier niet onder, die worden al uitgevoerd door de terreinbeheerders.

Doe je mee?

Samen met de bedrijven die lid zijn van het Duinenfonds, zetten we ons in voor het behoud en de versterking van dit prachtige natuurgebied waarin we wonen en werken. Om er maximaal van te genieten en het sterk en in al haar diversiteit door te geven aan de generaties na ons. Doe je mee?